top of page

Undervisning i bevægekunsten Tai Chi

Tai Chi har rod i kinesisk filosofi og udtrykkes ved en række positurer, som i flydende bevægelse glider over i hinanden.

Det er ikke muligt, direkte at forklare dybden af, hvad Tai Chi er og derfor må hver enkelt person, lære det i sin egen krop. Tai Chi skal helst forståes på et ikke-sprogligt niveau, men forklaringsmæssigt kan de enkelte positurer metaforisk ses som en slags alfabet. I lighed med hvordan bogstaverne i et alfabet kan kædes sammen og danne ord, danner de forskellige positurer og overgange tilsammen en Tai Chi- form. Som ord kan sammensættes til et smukt digt, kan man via Tai Chi- formen (med rette instruktion og træning) opleve og lære principperne i Tai Chi-symbolet (yin/yang-symbolet).

"The true concept of Taiji is not limited. It is open to all spheres of life while remaining centred on the refinement of inner spiritual essence. Taiji (Tai Chi), the Supreme Ultimate, is in practice what the 'Dao de Jing' (Tao Te Ching) expresses in principle. These principles remain universal throughout the known worlds, undiminished by their common reduction to intellectual ideas, emotional values, or religious rules, by the various races of the Earth." Patrick A. Kelly

bottom of page