top of page

Hvad er Taiji? 

Taiji (Tai Chi) er kinesisk yoga, en traditionel kunstart som sigter imod bevidstgørelse, koordinering, udvikling og forfinelse af forbindelser mellem krop, deep mind og spirit. Taiji har sin rod i kinesisk filosofi (yin/yang symbolet, visdommens bog (DaodeJing) og Laozi´s lære).

Taiji som vi lærer det i TaiChiLive er samtidig qigong (energiarbejde, arbejde med Qi/Chi). Standings anbefales ikke.

Den Taiji- linie (tradition) der underviser i, er formidlet af Patrick A Kelly som gennem årene har udviklet en intelligent step by step-metode som undervisningen i TaiChiLive følger. Traditionen er overleveret til Patrick af flere generationer af taiji mestre, heriblandt Huang Xing Xian, Chen Manching og Yang Chengfu. Taiji omfatter den ydre form, som i begyndelsen er retningsgivende for at finde den indre form. Når Taiji trænes med nogen intensitet i dette træningssystem, stimulerer det bevidstgørelse, koordinering, udvikling og udbygning af energiudveksling og forbindelser mellem kroppens 3 energicentre.

Taiji træner kropsbevidsthed, styrker kroppens energifelt og energibaner og stimulerer derved sundhed og balance i krop og sind.

Med træning og ved hjælp af en "step by step-undervisningsmetode" går vi dybere i en potentiel uendelig spiralering. Principperne i Taiji kan overføres fra et niveau til det næste, de kan afprøves/trænes intelligent i partnerøvelser og kan eksempelvis tages med over i hverdagslivets interaktioner og endnu videre. Efter hver klasse detages i en guided meditation.

Kun en mindre del af Taiji, kan beskrives med ord (den eksterne og lidt af den interne del). En lærer er nødvendig. Nøjagtighed i den eksterne form af trænings-systemet er en kæmpe hjælp. Ultimativt, må hver person dog finde og forstå Taiji på og i sin egen krop og i sit eget sind.

TAIJI ART (a developing poem)

TAIJI is wonderfull and important,

very soft, small and quiet 

only the external part of it can be seen.

It penetrates all and everything!

The movements you see is the body/mind´s attempt

to embody the yin and the yang, the yin-yang and the yang-yin.

You and I already share the most subtle aspects,

we may not realize it but we are one

To go towards it´s dept,

also we- must go deep inside.

Here the everyday mind,

is passed by, 

ego forgotten, going deeper,

and I wake up to the sound of the old bell

hanging on the ridgepole 

We can be pointed in a direction by idea and need.

Teacher is most important but

each one must find it inside.

Where am i?

Sensing and intending to change,

in a never ending cycle

Contract, relax, joint position.

The body is at the root of the art,

-the best place to start.

Natural movements,

like the tigers jump,

the crane -when it spread it's wings and

an ocean wave heading for shoreline

Forward/back, left/right,

central equilibrium

Empty/full,

playing...i´m a circle, a wave, a spiral,

going deeper

who am I ?

bottom of page